2017 рік

Кошторис на 2017 рік

Звіт за І квартал 2017 року

Звіт за ІІ квартал 2017 року

Звіт за ІІІ квартал 2017 року

Звіт за 2017 рік

Баланс на 01 січня 2018 року

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2018 року (загальний фонд)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2018 року (спеціальний фонд)

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

Примітки до річної фінансової звітності станом на 01 січня 2018 року