2020 рік

Баланс на 01 січня 2021 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2021 року

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2021 року

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 2021 року

Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за загальним фондом (форма N 7м) на 01 січня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за спеціальним фондом (форма N 7м) на 01 січня 2021 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2020 рік_

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2020 рік_

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів