Методичне об’єднання вчителів фізичної культури та предмета “Захист України”

Проблема, над якою працює методичне об’єднання:

Формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження власного здоров’я, удосконалення фізичного розвитку та фізичної підготовки; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей особистості учня.

Формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України

Склад методичного об’єднання:

Попсуйко Олександр Леонідович – голова методичного об’єднання, вчитель фізичної культури та предмета “Захист України”.

Скоп Борис Петрович – вчитель фізичної культури.