2023 рік

Баланс на 01 січня 2024 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

Довідка про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ, отриманих в натуральній формі, за 2023 рік

Звіт про власний капітал за 2023 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за загальним фондом (форма N 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за спеціальним фондом (форма N 7м)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)_

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)_

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)__

Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік

Звіт про фінансові результати за 2023 рік

Пояснювальна записка за 2023 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік