2022 рік

Баланс на 01 січня 2023 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на 01 січня 2023 року

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 01 січня 2023 року

Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами за 2022 рік

Звіт про власний капітал за 2022 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 4-2м) на 01 січня 2023 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2023 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2023 року_

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2022 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2022 рік_

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2022 рік__

Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік

Звіт про фінансові результати за 2022 рік

Пояснювальна записка за 2022 рік