2021 рік

Баланс на 01 січня 2022 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Звіт про власний капітал за 2021 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) (загальний фонд)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) (загальний фонд)__

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)_

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)_

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) НУШ

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)_

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)__

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)_НУШ

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік

Звіт про фінансові результати за 2021 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік